دکتر کاوه میرفخرایی، وکیل پایه یک دادگستری ژنو و سوییس، یکی از بهترین متخصصین حقوق قراردادها در کشور سوییس می باشد. وی استادیار سابق دانشکده حقوق دانشگاه ژنو است و با اساتید نامدار حقوق قراردادها همکاری داشته است. وی رییس شورای دانشکده حقوق ژنو نیز بوده است

 

: دکتر میرفخرایی در زمینه های ذیل فعالیت می نماید

 حقوق قراردادها؛

 حقوق تجاری و ثبت و تاسیس شرکت؛

  حقوق ورشکستگی؛

 حقوق کیفری؛

 اخذ اجازه اقامت در سوییس از طریق سرمایه گذاری؛

 .حقوق ورزشی

 

.دکترمیرفخرایی سابقه فعالیت در دفاتر معتبر و بزرگ حقوقی را در کارنامه کاری خود دارد و با اساتید و وکلا در شهرهای بزرگ دنیا همچون نیویورک، پاریس و استانبول  همکاری می نماید

 

 

تحصیلات:

 • اخذ پرونده وکالت ژنو، سوئیس (آبان .(1395  
 • دکتری حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 01/05/1387 تا 01/04/1392).
 • کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی, دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 01/10/1384 تا 12/11/1386).
 • کارشناسی حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 10/06/1381 تا 11/03/1385).
 • دیپلم علوم تجربی ، دبیرستان کالون ژنو، سوئیس (از 10/06/1376 تا 11/03/1380).

سوابق کاری:

 • مشاوره حقوقی به افراد حقیقی و حقوقی (طی ۸ سال گذشته).
 • وکیل کارآموز، دفتر وکالت تاورنیه چانس، ژنو، سوئیس (از 10/08/1393 تا 11/02/1395).
 • استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 11/05/1387 تا 09/05/1392).
 • رییس شورای دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 10/09/1388 تا 11/01/1390).
 • عضو شورای دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 30/06/1386 تا 10/09/1388).
 • کارآموز، دفتر وکالت پیتون پتر، ژنو، سوئیس (از 10/04/1386 تا 09/09/1386).
 • عضو انجمن دانشجویان حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 30/06/1382 تا 30/06/1384).

سوابق تدریس:

 • کلاس حقوق قراردادها (بخش عمومی و ویژه) و حقوق مدنی، انستیتو آموزش بزرگسالان (ایفاژ) ، سوئیس (از 10/09/1393 تا 10/09/1394).
 •  کلاس تنظیم قراردادها در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 11/06/1391 تا 12/03/1392).
 •  کلاس آیین نگارش حقوقی در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 11/06/1391 تا 12/03/1392).
 •  کلاس حقوق قراردادها (بخش ویژه) در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 11/06/1391 تا 12/03/1392).
 •  کلاس حقوق قراردادها (بخش عمومی) در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس (از 11/06/1387 تا 12/03/1391).

آثار پژوهشی:

کتاب  منتشر شده:

 • کاوه میرفخرایی ، غرامتهای پایان قرارداد در قرارداد نمایندگی و قرارداد توزیع کننده انحصاری ، شولتس ، ژنو-زوریخ-بازل، سال 2014.

مقالات منتشر شده:

 • کاوه میرفخرایی ، اعمال بند 3 ماده c337 قانون قراردادهای سوئیس در قرارداد نمایندگی، در مجله حقوقی PJA سال 2014، صفحه 1256.
 • کاوه میرفخرایی، حکم دیوان عالی سوئیس ATF 134 III 497 و غرامت مشتری توزیع کننده انحصاری، در مجله حقوقی PJA سال IV 2009، صفحه 415.

زبانها :

 • فارسی
 • فرانسه
 • انگلیسی
 • آلمانی حقوقی
دکتر کاوه میرفخرایی
Me Kaveh Mirfakhraei

Étude de Me Kaveh MIRFAKHRAEI

Durant ces dernières années, Me Mirfakhraei a prodigué de nombreux conseils juridiques aux entreprises et personnes physiques.

Ses principaux domaines de compétence sont le droit des contrats, le droit du travail, le droit du bail, le droit des sociétés, le droit des poursuites pour dettes et faillite, le droit pénal, le droit administratif et le droit du sport.

Le 1er janvier 2024, Me Mirfakhraei a rejoint l'Etude Sautter 29 Avocats en tant qu'associé.

Suivez-nous !

 

Plan

Me Kaveh MIRFAKHRAEI
Rue Sautter 29 - Case postale 244 - 1211 Genève 12 - Tél : +41 22 789 35 10 Fax : +41 22 346 58 71